Sự khác biệt giữa Premiere và After Effect

Chỉnh sửa video nên sử dụng  Premiere hay After Effects? Tôi có thể chỉ sử dụng hiệu ứng sau khi chỉnh sửa video của mình không? Đây là những câu hỏi thường được đặt ra…