ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

  • STK: 0011004329316
   Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh: Sở giao dịch
   Người thụ hưởng: Nguyễn Hữu Nguyện
   Nội dung : SĐT + tên

  • STK: 19032361904869
   Ngân hàng: Techcombank - Chi nhánh: Hoàng Quốc Việt
   Người thụ hưởng: Nguyễn Hữu Nguyện
   Nội dung: SĐT + tên

   

  • Số tài khoản: 102001601268
   Ngân hàng: Vietinbank - Chi nhánh: TP Thái Bình
   Người thụ hưởng: Nguyễn Hữu Nguyện
   Nội dung: SĐT+ tên