All Khóa học Illustrator Khóa học TKTT - Bán Hàng Khóa học Photoshop
Khóa học Illustrator, Khóa học TKTT - Bán Hàng
Bài tập buổi 1 - Những công cụ cơ bản về AI và pentool
Khóa học TKTT - Bán Hàng
Bài tập buổi 5 - Bố cục thiết kế: Kết hợp màu sắc và bố cục với màu neon
Khóa học TKTT - Bán Hàng
Bài tập buổi 2 - Typograhy: Thiết kế Poster Sale
Khóa học TKTT - Bán Hàng
Bài tập buổi 2 - Typography: Thiết kế banner sale
Khóa học Photoshop
Bài tập buổi 6 - Phối màu trong thiết kế: Thiết kế poster phim
Khóa học Photoshop, Khóa học TKTT - Bán Hàng
Bài tập buổi 6 - Hoàn thành poster phim kinh dị
Khóa học Photoshop, Khóa học TKTT - Bán Hàng
Bài tập buổi 6 - Thiết kế Poster phim photoshop
Khóa học Illustrator, Khóa học TKTT - Bán Hàng
Bài tập buổi 8 - Công cụ nâng cao Illustrator
Khóa học Illustrator, Khóa học TKTT - Bán Hàng
Bài tập buổi 8 - Công cụ nâng cao trong Illustrator
Khóa học Illustrator, Khóa học TKTT - Bán Hàng
Bài tập buổi 8 - Công cụ nâng cao trong illustrator
Khóa học TKTT - Bán Hàng
Bài tập về bộ nhận diện thương hiệu cho thương hiệu bánh.
Khóa học Illustrator, Khóa học TKTT - Bán Hàng
Bài tập bộ branding - Sản phẩm thiết kế card visit, standee
Khóa học Photoshop, Khóa học TKTT - Bán Hàng
Bài tập buổi 5 - Thiết kế bìa sách theo bố cục tỷ lệ
Khóa học Illustrator, Khóa học Photoshop, Khóa học TKTT - Bán Hàng
Bài tập buổi 6 thiết kế poster phim