fbpx

Phím tắt trong Photoshop giúp thao tác nhanh hơn

Adobe Photoshop là một trong những ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp và có phần vượt trội hơn so với những phần mềm chỉnh sửa ảnh khác. Để sử dụng Adobe Photoshop hiệu quả và chuyên nghiệp hơn bạn nên biết tổ hợp những phím tắt hữu ích dưới đây.

Nhóm Phím Tắt Hệ Thống File

PHÍM TẮT TƯƠNG ỨNG NỘI DUNG
CTRL + N New Hỗ trợ tạo File mới
CTRL + O Open Mở File có sẵn trên máy tính
CTRL + ALT + O Open As Mở file từ Adobe Bridge
CTRL + P Print In ảnh
CTRL + ALT + S Save a Copy Lưu thêm 1 bản copy
CTRL + W Close Đóng File
CTRL + S Save Lưu File
CTRL + SHIFT + S Save As Lưu File với các dạng khác.

Nhóm phím tắt chọn Select

PHÍM TẮT TƯƠNG ỨNG NỘI DUNG
CTRL + A All Chọn tất cả, bôi đen tất cả
CTRL + F Last Filter Lặp lại Filter cuối cùng
CTRL + D Deselect Bỏ vùng chọn
CTRL + ALT + D Feather Mờ biên vùng chọn
CTRL + SHIFT + D Reselect Chọn lại vùng chọn
CTRL + SHIFT + I Inverse Nghịch đảo vùng chọn
CTRL + SHIFT + F Fade Chỉnh Opacity Brush

Nhóm Phím Tắt F  (F1 > F9)

PHÍM TẮT NỘI DUNG
F1 Xem hướng dẫn từ nhà phát hành
F2 Cut
F3 Copy (Sao chép)
F4 Paste (Dán)
F5 Mở Pallete Brush
F6 Mở Pallete màu
F7 Mở Pallete Layer
F8 Mở Pallete Info
F9 Mở Pallete Action

Nhóm Phím Tắt Thao Tác Với Layer

PHÍM TẮT TƯƠNG ỨNG NỘI DUNG
CTRL + SHIFT + N New > Layer Tạo một Layer mới
CTRL + G Group with Previous Tạo nhóm Layer
CTRL + SHIFT + G CTRL + SHIFT + G Bỏ nhóm Layer
CTRL + J New > Layer Via Copy Nhân đôi Layer
CTRL + SHIFT + J New > Layer Via Cut Cắt Layer
CTRL + SHIFT + ] Arrange > Bring to Front Chuyển Layer lên trên cùng
CTRL + SHIFT + [ Arrange > Send to Back Chuyển Layer xuống dưới cùng
CTRL + ] Arrange > Birng to Forward Chuyển Layer lên trên
CTRL + [ Arrange > Send Backward Chuyển Layer xuống dưới
CTRL + E Merge Down Ghép các Layer được chọn
CTRL + SHIFT + E Merge Visible Ghép tất cả các Layer

Nhóm phím tắt với nhóm Image

PHÍM TẮT TƯƠNG ỨNG NỘI DUNG
CTRL + M Ajust > Curves Bảng Curves
CTRL + B Ajust > Color Blance Bảng Color Blance
CTRL + U Ajust > Hue/Saturation Bảng Hue/Saturation
CTRL + L Ajust > Levels Ajust > Levels
CTRL + I Ajust > Invert Bảng Invert
CTRL + SHIFT + L Ajust > Auto Levels Tự động chỉnh Levels
CTRL +ALT +SHIFT + L Ajust > Auto Contrast Tự động chỉnh Contrast
CTRL + SHIFT + U Ajust > Desaturate Bảng Desaturate

Nhóm phím tắt với nhóm lệnh Edit

PHÍM TẮT TƯƠNG ỨNG NỘI DUNG
[ Zoom + Brush Phóng to nét bút
] Zoom – Brush Thu nhỏ nét bút
CTRL + X Cut Cắt
CTRL + C Copy Copy (Sao chép)
CTRL + SHIFT + C Copy Merged Copy Merged
CTRL + Z Undo Trở lại bước vừa làm
CTRL + ALT + Z Undo More Trở lại nhiều bước
CTRL + V Paste Paste
CTRL + SHIFT + CTRL + V Paste Into Paste chồng lên
CTRL + T Free Transform Xoay hình / Chỉnh ti lệ
CTRL + SHIFT + T Transform > Again Làm lại bước Free Transform

Nhóm phím tắt công cụ Toolbar

PHÍM TẮT TƯƠNG ỨNG NỘI DUNG
A Path Selection Chọn đường Path . Vector
B Brush Nét bút
C Crop Cắt hình
D Defaul Background Color Quay về màu cơ bản ban đầu
E Eraser Tẩy
G Paint Bucket Đổ màu/Đổ màu chuyển
. Smudge Tool Mô tả hiện tường miết tay
H Hand Hand Tool
I Eyedroppe Chấm màu . Thước kẻ
J Healing Brush Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh
L Lasso Tạo vùng chọn tự do
M Marquee Tạo vùng chọn
O Burn Làm tối ảnh
P Pen Tạo đường path . vector
S Clone Stamp Lấy mẫu từ 1 ảnh
T Horizontal Type Viết chữ
U Round Retange Vẽ các hình cơ bản
V Move Di chuyển
X Swich Foreground & Background color Đổi màu trên bảng màu
Y History Brush Gọi lại thông số cũ của ảnh
Z Zoom Phóng to / thu nhỏ hình ảnh
W Magic Wand Tạo vùng chọn theo màu

Nhóm phím tắt View

PHÍM TẮT TƯƠNG ỨNG NỘI DUNG
CTRL + Y Preview>CMYK Xem màu CMYK
CTRL + SHIFT + Y Gamut Warning Xem gam màu ngoài hệ CMYK
CTRL + 0 Fit on Screen Xem hình tràn màn hình
CTRL + R Show Rulers Hiện thước
CTRL + ; Hide Guides Ẩn Guides
CTRL + “ Show Grid Hiện lưới
CTRL + + Zoom In Phóng to
CTRL + – Zoom Out Thu nhỏ
CTRL + SHIFT + H Hide Path Ẩn các đường Path
CTRL + SHIFT + ; Snap To Guides Nhẩy bằng Guides
CTRL + ALT + ; Lock Guides Khoá Guides
CTRL + SHIFT + ‘ Snap To Grid Nhẩy bằng lưới

Trên đây là tổng hợp các phím tắt hữu ích giúp thao tác nhanh hơn trong Adobe Photoshop, bạn có thể vận dụng khi thao tác với Photoshop giúp cho công việc của mình được nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn.

Hi vọng bộ phím tắt này sẽ hữu ích trong công việc của các bạn.

Chúc các bạn thành công !

Tổng hợp phím tắt trong Illustrator

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *