fbpx

Tổ hợp phím tắt trong Corel Draw

Với tổ hợp phím tắt trong Corel Draw, việc sử dụng dễ dàng hơn. Không chỉ riêng Corel, ngay cả đối với Photoshop, Ai, Ae, …, việc học phím tắt cực kỳ quan trọng. Với bộ tài liệu về tổ hợp phím tắt Corel Draw này, thao tác của bạn sẽ nhanh và hiệu quả hơn:

Tổ hợp phím tắt trong Corel Draw:

  1. Từ F1 tới F12
  2. Căn chỉnh các đối tượng
  3. Space Bar
  4. Ctrl + Shift +…
  5. Ctrl + …
  6. Alt + …
  7. Shift + …
  8. Các phím tắt trong Corel Draw khác
Phím tắt Corel Draw
Tổng hợp toàn bộ phím tắt trong Corel Draw

1. Phím tắt đầu tiên trong Corel Draw là nhóm phím F (F1 tới F12)

F1: Mở trình giúp đỡ

F2: Phóng to

F3: Thu nhỏ

F4: Hiển thị toàn bộ Object

F5: Công cụ vẽ đường thẳng

F6: Công cụ vẽ hình chữ nhật

F7: Công cụ vẽ hình tròn

F8: Công cụ Text

F9: Full màn hình

F10: Công cụ chỉnh sửa nốt

F11: Bật hộp thoại FountainFill

F12: Bật hộp thoại thuộc tính đường viền

2. Phím tắt căn chỉnh đối tượng trong Corel Draw

Khi đã chọn được từ 2 đối tượng trở lên, ta sử dụng tổ hợp phím:

A & Spiral : vẽ đường xoắn ốc Spiral trong  Polygon

B & Align Bottom: Sắp hàng các đối tượng được chọn xuống đáy

C & Align Centers Vertically: Sắp vào trung tâm các đối tượng được chọn

D & Graph Paper: vẽ hình caro trong tập hợp Polygon

E & Align Centers Horizontally: sắp hàng ngang các đối tượng

G & Fill: làm đầy màu nhanh sau đó chọn màu và đối tượng

H & Hand: công cụ Pan để kéo trang

I & Artistic Media: vẽ nghệ thuật đường cong Preset trong Freehand

L & Align Left: sắp hàng trái các đối tượng được chọn

N & Navigator: mang lên trên cửa sổ cho phép định hướng bất kỳ

P & Center to Page: xếp các đối tượng vào trung tâm

R & Align Right: xếp các đối tượng được chọn thành hàng bên phải

T & Align Top: xếp các đối tượng thành hàng trên đỉnh

X & Eraser: xóa bỏ như Ctrl+X

Y & Polygon: vẽ hình đa giác  trong tập hợp Polygon

Z & Zoom One-shot: tương đương F2

*Lưu ý: Đối tượng mà được chọn trước sẽ được căn chỉnh theo đối tượng chọn sau.

3. Space Bar:

Chuyển giữa công cụ Move và công cụ đang dùng

4. Tổ hợp phím Ctrl + shift +… trong Corel Draw

Ctrl + Shift + A: sao chép thuộc tính từ đối tượng khác đến đối tượng được chọn

Ctrl + Shift + D: “Drop cap”, “Text Edit”  – thêm hoặc bỏ chữ hoa lớn đoạn văn

Ctrl + Shift + Q: Convert Outline to Object – biến đổi đường khung thành đối tượng

Ctrl + Shift + T: Edit Text – hộp thoại soạn văn bản

Ctrl + Shift + W: Font weight List – danh sách phông chữ

Ctrl + Shift + Z: Zedo – đảo ngược thao tác cuối

5. Tổ hợp phím Ctrl + … trong Corel Draw

Ctrl + A: chọn tất cả các đối tượng

Ctrl + C: sao chép đối tượng

Ctrl + D: nhân đôi đối tượng

Ctrl + E: căn chỉnh văn bản vào giữa

Ctrl + G: tập hợp các đối tượng được chọn thành 1 nhóm

Ctrl + I: nhập đối tượng hoặc văn bản

Ctrl + J & Option: mở cửa sổ Option Corel Draw

Ctrl +J:  gióng đều 2 văn bản

Ctrl + K & Break Apart: tách rời đối tượng được chọn

Ctrl + L & Combine: kết hợp đối tượng được chọn

Ctrl + L: gióng hàng sang trái

Ctrl + N: tạo bản vẽ mới

Ctrl + M: chuyển chế độ thêm và bỏ Bullet cho văn bản

Ctrl + O: mở bản vẽ đã có

Ctrl + P: in bản vẽ

Ctrl + Q: chuyển đối tượng thành đường cong

Ctrl + R & Repeat: lặp lại thao tác sau cùng

Ctrl + R: gióng hàng sang phải

Ctrl + S: lưu bản vẽ

Ctrl + T &Fomat Text: mở cửa sổ định dạng thuộc tính văn bản

Ctrl + U &UnGroup: rã các đối tượng được chọn

Ctrl + U: gạch chân văn bản

Ctrl + V: dán nội dung sao chép vào bản vẽ

Ctrl + Y: đổi chế độ bắt dính đối tượng vào lưới

Ctrl + W: làm mới cửa sổ bản vẽ

Ctrl + X: cắt chọn lọc trong Shape Tool

Ctrl + Z: phục hồi thao tác

6. Tổ hợp Alt+…

Alt + Backspace &Undo Move: tương đương Ctrl + Z

Alt + Enter: hiển thị đặc tính đối tượng được chọn

Alt + F3 &Lens: mở cửa sổ thấu kính

Alt + F4 &Exit: ra khỏi Corel Draw

Alt + F7 &Position: mở cửa sổ Position trong Tranformation

Alt + F8 &Rotate: mở cửa sổ xoay Rotation trong Tranformation

Alt + F9 &Scale: mở cửa sổ Scale – mirro trong Tranformation

Alt + F10 &Size: mở cửa sổ kích thước Size trong Tranformation

Alt + F12: canh văn bản theo đường gốc

7. Tổ hợp phím Shift + …

Shift + F1: Giúp đỡ

Shift + F2: phóng to đối tượng được chọn

Shift + F4: hiển thị toàn bộ trang in được

Shift + F9: chuyển đổi 2 chế độ xem ảnh sử dụng sau cùng

Shift + F11: chọn màu cho đối tượng – Uniform Fill

Shift + F12: phác thảo màu với đối tượng – Outline Color

Shift + PgDn: đặt đói tượng xuống lớp cuối cùng

Shift + PgUp: đặt đối tượng lên lớp trên hết

Shift + Insert &Paste: dán nội dung sao chép chọn lọc vào văn bản

Shift + Delete: xóa chọn lọc đối tượng

8.  Một số phím tắt khác trong Corel Draw

Delete: xóa đối tượng được chọn

PgDn, “Next page”: tiến lên trang và thêm trang

PgUp, “Previous page”: lui về trang trước và thêm trang mới

Linear “Alt + F2” : kích thước trong Dimesions chưa tìm hiểu

Mesh Fill: làm đầy đối tượng chưa tìm hiểu

 

Ngoài ra người dùng có thể tự tạo phím tắt trong Corel Draw theo ý muốn của mình.

  • Ctrl + J -> Cutumization -> Command ->Shortcut Key : tại đây, chọn công cụ muốn đặt phím tắt và gõ ký tự cần đặt. Cuối cùng ấn Assign.

Hãy tìm hiểu thêm về Photoshop, Illustrator tại Byhands.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *