fbpx

Tổng hợp phím tắt trong Illustrator

Trong khi sử dụng phần mềm Adobe Illuatrator chúng ta luôn sử dụng các phím tắt để hiệu quả và chuyên nghiệp hơn trong quá trình thiết kế của mình.

Với phần mềm Adobe Illuatrator cũng vậy,bạn cũng nên sử dụng phím tắt để nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn.

Dưới đây là tổng hợp những phím tắt trong Adobe Illuatrator:

Nhóm phím tắt trong menu File

PHÍM TẮT TƯƠNG ỨNG NỘI DUNG
CTRL + N New Tạo File mới
CTRL + O Open Mở file
CTRL + ALT + O Open As Mở file từ Adobe Bridge
CTRL + W Close Đóng file
CTRL + S Save Lưu
CTRL + SHIFT + S Save As Lưu ra các dạng #
CTRL + ALT + S Save a Copy Lưu thêm 1 bản copy

Nhóm phím tắt với nhóm lệnh Edit

PHÍM TẮT TƯƠNG ỨNG NỘI DUNG
Ctrl+Z Undo Quay lại 1 bước
Ctrl+X Cut Cắt
CTRL + C Copy Copy
Ctrl+V Paste Dán
Ctrl+F Paste in Front Dán chồng lên
Ctrl+B Paste in Back Dánxuống dưới
Shift+Ctrl+V Paste in Place Dán lên đối tượng nhúng
Paste on All Artboards Alt+Shift+Ctrl+V Dán lên tất cả các trang giấy
Ctrl+I Check Spelling Kiểm tra chính tả
Shift+Ctrl+K Color Settings Hiệu chỉnh hệ màu
Alt+Shift+Ctrl+K Keyboard Shortcuts Hiệu chỉnh phím tắt

Nhóm phím tắt trong menu Object

PHÍM TẮT TƯƠNG ỨNG NỘI DUNG
Ctrl+D Transform Again Lặp lại bước đã làm
Ctrl+Alt+shift+D Transform Each… Bảng điều chỉnh copy và di chuyển
CTRL + 2 Lock Object Khóa đối tượng
Ctrl+Alt + 2 Unlock Object Mở khóa đối tượng
Ctrl+shift+] Bring to Front Đẩy đối tượng lên trên cùng
Ctrl+shift+[ SendTo Back Đẩy đối tượngxuống dưới cùng
Ctrl+[ Bring Forward Đẩy đối tượng lên trên
Ctrl+] Send Backward Đẩy đối tượng xuống dưới
Alt+Ctrl+B Make Blend Áp dụng lệnh Blend
Alt+Shift+Ctrl+B Release Blend Hủy lệnh Blend đã áp dụng
Ctrl+7 Make Clipping Mask Lệnh lồng hình vào trong 1 hình
Ctrl+8 Make Compound Path Hợp nhất các đối tượng được chọn
Shift+Ctrl+M Move Di chuyển tới 1 điểm

Nhóm phím tắt trong menu Select

PHÍM TẮT TƯƠNG ỨNG NỘI DUNG
CTRL + A All Chọn tất cả
CTRL + ALT +A All on Active Arboard Chọn tất cả các trang giấy
CTRL + SHIFT + A Deselect Chọn lại vùng chọn

Nhóm phím tắt trong menu View

PHÍM TẮT TƯƠNG ỨNG NỘI DUNG
CTRL + Y Outline Hiển thị đường viền
CTRL+Shift+Alt+Y Overprint Preview Hiện thị chế độ in
CTRL + Atl+Y Pixel Preview Hiển thị chế độ Pixel
CTRL + + Zoom In Phóng lớn vùng làm việc
CTRL + – Zoom Out Thu nhỏ vùng làm việc
CTRL + 0 Fit Arboard in Window Đưa trang giấy về giữa màn hình
CTRL + Alt + 0 Fit All in Window Đưa tất cả về giữa màn hình
CTRL + shift+H Show/hide Arthoards Bật/ tắt vùng nháp trang giấy
CTRL + Shift+ B Show/hide Bounding Box Bật/tắt khung tranfrom
CTRL +SHIFT + D Show/hide transparency Grid Bật/tắt lưới trong suốt
CTRL+ALT+G Show/hide Gradient Annotator Bật/tắt thanh điều chỉnh màu
CTRL+U Smart Guides Bật tia bắt dính đối tượng
CTRL+” Show Grid Bật lưới Grid

Nhóm phím tắt trong menu Window

PHÍM TẮT TƯƠNG ỨNG NỘI DUNG
SHIFT+ F7 Align Bảng căn dóng đối tượng
SHIFT+F6 Appearance Panel quản lý hiệu ứng của đối tượng
F5 Brush Panel các kiểu Brush
F6 Color Panel màu
SHIFT+F3 Color Guide Panel màu chỉ dẫn
CTRL + F9 Gradient Panel chỉnh màu gradient
SHIFT+F5 Graphic Styles Gán kiểu cho hình vẽ
CTRL+F8 Info Panel kích thước đối tượng được chọn
F7 Layer Panel quản lý layer
CTRL+SHIFT+F9 Pathfinder Panel bảng công cụ cắt
CTRL+F10 Stroke Panel quản lý đường viền
SHIFT+CTRL+F11 Symbols Panel quản lý Symbol
SHIFT+CTRL+F10 Transparency Panel quản lý đối tượng riêng

Nhóm phím tắt công cụ Toolbar

PHÍM TẮT

TƯƠNG ỨNG

NỘI DUNG

V Selection Tool Lựa chọn và di chuyển
A Driect Selection Tool Lựa chọn điển neo, sửa hình vẽ
Q Lasso Lựa chọn đối tượng theo vùng vẽ
Y Magic Wand Tool Lựa chọn đối tượng theo màu
P Pen Tool Vẽ hình vẽ tự do phức tạp
T Type Tool Viết text
/ Line Segment Tạo đường thẳng
M Rectangle Vẽ hình chữ nhật, hình vuông
L Elips Tool Vẽ hình elip, hình tròn
B Paintbrush Vẽ đường theo hình có sẵn
N Pencil Tool Vẽ tự do
Shift + B Blob brush Vẽ đường theo dạng hình tự do
Shift + E Eraser Tool Tẩy
C Cut Cắt đường Path
R Rotate Tool Xoay đối tượng được chọn
O Scale Tool Lật đối tượng được chọn
Shift + W Width Tool Biến đổi đối tượng được chọn
E Free Transform Biến đổi kích thước đối tượng
Shift + M Shape Builder Cắt, tách đối tượng được chọn
Shift + P Perspective Grid Tool Lưới mô phỏng không gian 3 chiều
U Mesh Tool Tô màu dạng lưới
G Gradient Tool Đổi màu dạng chuyển sắc
I Eyedropper Tool Hút màu về đối tượng được chọn
W Blend Tool Hiệu chỉnh hiệu ứng Blen của đối tượng
Shift + S Symbol Sprayer Tool tạo các Symbol và instance
J Column Graph Tool Tạo biểu đồ
Shift + O Arboard Tool Hiệu chỉnh trang giấy
Shift + K Slice Tool cắt ảnh được chọn thành các lát trước khi tối ưu hòa hình đồ họa cho web.
H Hand Tool Định lại vị trí của khung xem artboad
Z Zoom Tool Được sử dụng để phóng to và thu nhỏ ảnh
X Fill Đổ màu cho đối tượng
D Defaupt Fill and Stroke Màu mặc định cho nền và viền
F Change Screen mode Chế full màn hình

Trên đây là tổng hợp các phím tắt hữu ích giúp thao tác nhanh hơn trong Adobe Illuatrator, bạn có thể vận dụng khi thao tác với Adobe Illuatrator giúp cho công việc của mình được nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn.

Hi vọng bộ phím tắt này sẽ hữu ích trong công việc của các bạn.

Chúc các bạn thành công !

Phím tắt trong Photoshop giúp thao tác nhanh hơn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *